Loading Theme Customizer. Please wait...

Určitě jste někdy v televizi napjatě sledovali odvážné, kteří uprostřed oceánu, v pevnosti Boyard, plnili až neuvěřitelné úkoly, aby získali klíče k pokladu. Děti ze škol Mikroregionu Nový Dvůr si to vyzkoušely na vlastní kůži! Další společné setkání totiž pořádala ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín a inspirovala se právě soutěží Pevnost Boyard.

Otec Fura byl velmi potěšen znalostmi, dovedností a odvahou soutěžících a každý si zasloužil malou odměnu. Nejvíc klíčů získalo domácí družstvo ze Svatobořic-Mistřína, následovalo družstvo z Milotic, dále pak družstvo Vacenovic, za nimi družstvo Ratíškovic a společné družstvo Vlkoše a Skoronic. Závěrečným úkolem všech bylo vytvořit jednu velkou skupinu pro společnou fotku. I to se povedlo a fotografové mohli tento významný moment zaznamenat.

Všem blahopřejeme, děti byly skvělé! Velké poděkování patří pořadatelům – vedení školy, učitelkám, které pomohly připravit kulisy pevnosti a soutěže a také deváťákům, kteří byli důležitými průvodci soutěžícím a zajišťovali všechna stanoviště. Také pracovnice mikroregionu pomohly s přípravou a průběhem akce. ZŠ a MŚ Svatobořice-Mistřín byla po Ratíškovicích a Vlkoši už třetí hostitelskou a pořadatelskou školou. Příští rok se o tuto roli podělí Milotice a Vacenovice. Těšíme se na další společná setkání našich dětí – setkání, která vytváří nová a upevňují stará přátelství, vztah ke své škole, obci i mikroregionu. A to je to, oč tu běží…