Projekt PŘIBLÍŽENÍ TRADIC INTERAKTIVNÍ FORMOU PRO VŠECHNY je spolufinancován Evropskou unií.

Pořízení mobiliáře, zlepšení označení místa výstavní expozice, vytvoření edukačních programů pro děti v rámci expozice lidových krojů a tradic.