sport

 • Moravská vinná cyklostezka

  Moravská vinná - je páteřní trasou komplexu Moravských vinařských stezek, která prochází obcemi mikroregionu s výjimkou Svatobořic-Mistřína.

  Moravská vinná stezka v celkové délce 300 km spojuje starobylé Znojmo se slováckou metropolí Uherským Hradištěm a nabízí putování krajem, který zdobí víno, bohatá historie i živé tradice. Prochází všemi moravskými vinařskými podoblastmi a protíná sedm z deseti okruhů místních vinařských stezek. Na její trase leží 70 vinařských obcí, desítka chráněných přírodních lokalit i významné historické a architektonické památky oblasti. Mapového průvodce doplňuje tematický materiál s upoutávkami na přírodní zajímavosti.

  Pro vyhledání správné cyklotrasy právě pro Vás navštivte portál stezky.cz.

 • Muzeum ve Vagónu a šlapací drezíny

  Šlapací drezíny v Ratíškovicích jezdí už od roku 2004 a za těch jedenáct let jsme přepravili přes pětadvacet tisíc spokojených návštěvníků z řad turistů, cyklistů , železničních fandů, ale i zaměstnanců železnice.

 • Půjčovna kol

  kj afsldůk jasdflk

  200 Kč,- za den Jízdní kolo liberta.
       
       
       

 • Strategie rozvoje cyklostezek Nový Dvůr

  Strategie je střednědobým koncepčním dokumentem, nástrojem příspívajícím k efektivnímu plánování široké škály procesů, v tomto případě cyklodopravy. Spočívá v podrobné analýze výchozího stavu, s jejíž pomocí je poté stanovena vize popisující ideální plánovaný stav. Na základě této vize jsou definovány hlavní a dílčí cíle, jejichž naplnění umožní dosáhnout konečného plánovaného stavu, který je již znám díky předchozímu stanovení vize. Cíle jsou nakonec rozděleny na jednotlivé projekty, jejichž prostřednictvím bude strategických cílů dosaženo.

  Tento dokument se zabývá rozvojem cyklostezek v mikroregionu Nový Dvůr a je tématicky rozdělen na 3 části, které se postupně zabývají vyhodnocením výchozího stavu v oblasti cyklodopravy a prověřením možností rozvoje cyklistické infrastruktury na území obce, stanovením hlavních priorit rozvoje a prostředků, kterými jich bude dosaženo.

  Analytická část se úvodem zabývá zjištěním a vyhodnocením výchozího stavu v oblasti nejen cyklodopravy, ale také geografie, demografie a celkové dopravní situace. Jejím stěžejním výstupem jsou, kromě samotného textu, prostorová data pro GIS (geografický informační systém). Tato data jsou ve formátu ESRI shapefile a obsahují objekty cyklostezek a jejich příslušenství včetně vybraných popisných informací.

  Návrhová část vychází ze skutečností zjištěných prostřednictvím analytické části a individuálních rozhovorů se starosty jednotlivých obcí mikroregionu. Zabývá se nalezením vhodných strategických cílů pro další rozvoj cyklodopravy na území mikroregionu a stanovením opatření, respektive jednotlivých projektů pro dosažení vize.

  Implementační část nakonec stanoví konkrétní rozsah jednotlivých projektů, cílový stav, kterého by jejich prostřednictvím mělo být dosaženo, návrh harmonogramu jejich realizace a odhad jejich finanční náročnosti.

  Celý dokument strategie ke stažení ve formátu PDF.

 • We love cycling - budovanie a propagácia cyklistických chodníkov

  Název projektu:

  #We love cycling – budovanie a propagácia cyklistických chodníkov

  Cíle projektu:

  Podpořit rozvoj cykloturistiky v aspektu spojení sportu, aktivního odpočinku a poznávání okolní krajiny a památek.

  Předpokládané výsledky:

  1. Vybudování cyklistické komunikace Topoľníky - Okoč (1 a 2 úsek)
  2. Vybudování cyklistické komunikace Vinohrádky, rozcestí - vysílač
  3. Organizace veřejných a odborných akcí zaměřených na podporu cyklistiky mezi občany přeshraničního regionu
  4. Vytvoření informačních tabulí s mapou cyklostezek v okolí budovaných nových cyklistických komunikací
  5. Realizace tematické informační kampaně k podpoře cyklistiky a cykloturistiky

  Projektový partneři:

  Obec Topoľníky (Slovensko) - www.topolniky.sk/web/sk/

  Mikroregion Nový Dvůr (Česko) - www.novy-dvur.cz

  Výška finanční podpory z EÚ: 202 101,44 EUR

  Tento projektu je spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020.

  www.sk-cz.eu