Schválená 3. úprava rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr na rok 2017


Vyvěšeno dne: 17.8.2017

Sňato dne: