Schválený rozpočet MiND na rok 2018.


Vyvěšeno dne: 27.11.2018

Sňato dne: