Rozpočtové opatření č. 2/2018 bylo schváleno na shromáždění starostů dne 13.9.2018.


Vyvěšeno: 14.9.2018

Sňato: