Rozpočtové opatření č. 1/2018 schválené na shromáždění starostů dne 27.6.2018.


Vyvěšeno dne: 2.5.2018

Sňato dne: