Rozpočtové opatření č. 1/2019 schválené na shromáždění starostů dne 31. 5. 2019.


Vyvěšeno dne: 11. 6. 2019

Sňato dne: