Návrh rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr na rok 2021 (PDF).

Vyvěšeno dne: 2. 12. 2020

Sňato dne: 18. 12. 2020