Projekt s podporou Jihomoravského kraje.

Cílem projektu je zvýšení povědomí veřejnosti o nabídce turistických příležitostí a  programů a vytvoření nástrojů pro rozvoj agroturistiky v mikroregionu. V rámci projektu vydáme cykloturistického průvodce regionem, který bude obsahovat mapu se zakreslením tématického okruhu procházejícího všemi obcemi mikroregionu Nový Dvůr s napojením na přirozené centrum oblasti město Kyjov.  Průvodce bude obsahovat popis trasy a označení všech certifikovaných zařízení pro cyklisty "Cyklisté vítáni" a vinařskou turistiku. Textová část průvodce zpracuje čtyři témata, která charakterizují mikroregion a představují atraktivní turistické cíle - vinařství, sakrální stavby, tradice a zvyky, přírodní a architektonické památky. V každé z obcí a na trase stezky budou instalovány informační panely, které budou obsahovat mapu mikroregionu a jednotlivých  obcí s podrobným zakreslením tématického okruhu a informacemi pro turisty.

Dalším výstupem projektu bude nové výtvarné řešení a aktualizace informací před mikroregionální expozicí tradic a řemesel v konírně milotického zámku. V bývalé konírně Státního zámku Milotice

je každoročně v době od 1. dubna do 31. října otevřena stálá expozice krojů, tradic a tradičních řemesel na Kyjovsku, kterou v průběhu roku doplňují aktuální výstavy s regionální tématickou - fotografie, obrazy, sochařská díla, publikace s regionální tématikou a autorská čtení apod. Jeden z panelů bude tvořit slovácké žudro s možností pořízení fotografie návštěvníků expozice ve slováckém

kroji. Vizitková skládací mapa bude obsahovat trasu tématického okruhu a tipy na výlety a kalendárium pravidelných akcí v obcích mikoregionu. Dětským návštěvníkům regionální expozice v  konírně jsou určeny omalovánky zobrazující památky a tradice Nového Dvora. Všechny propagační matriály pořízené v rámci projektu budou sloužit turistům i občanům obcí mikroregionu , brožuru cykloturistického průvodce budeme nabízet prostřednictvím mikroregionální expozice a turistických informačních center.

Mapu, fotografické a textové podklady pro všechny výstupy projektu máme připravené, realizace projektu proběhne v jarních a letních měsících roku 2016. Při slavnostním otevření projektu proběhne cyklistická a turistická akce při které bude projekt představený veřejnosti.