Svatobořice - Mistřín

  • Internační tábor Svatobořice u Kyjova

    Za české vlastenecké projevy proti monarchii na Kyjovsku, nejen v předválečných letech, rozhodla rakouská vojenská správní komise o vybudování uprchlického tábora pro běžence z Haliče a Bukoviny, kteří utíkali do vnitrozemí císařství před ruskou frontou. Tak již v září 1914 vznikla na šesti hektarech baráková kolonie, která se později rozrostla až na 46 objektů. Vybudování tohoto prvního tábora neblaze poznamenalo obec na dlouhých třicet šest let. Za projevy vlastenectví bylo několik zdejších občanů odsouzeno na smrt.

    více na http://www.svatoborice-mistrin.cz/internacni-tabor/

  • Stravování ve Svatobořicích - Mistříně

    Jídlo a pití ve Svatobořicích - Mistříně.