Schválené rozpočtové opatření č. 5/2017 na shromáždění starostů dne 27.10.2017 usnesením č. 3/5/2017.


Vyvěšeno dne: 21.11.2017

Sňato dne: