Předsedkyně svazu obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává Shromáždění starostů, které se uskuteční 20. 12. 2021 v 10:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vacenovicích.

Pozvánka na shromáždění starostů MiND 20. 12. 2021 (PDF)


Vyvěšeno dne:

Sňato dne: