Předsedkyně svazu obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává Shromáždění starostů, které se uskuteční 29. 3. 2023 od 9:15 hod. na obecním úřadě ve Vacenovicích.

Pozvánka na shromáždění starostů MiND (PDF)


Vyvěšeno dne:

Sňato dne: