Předsedkyně svazu obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává Shromáždění starostů, které se uskuteční 26. 6. 2023 od 12 hod. na obecním úřadě ve Vacenovicích.

Pozvánka na shromáždění starostů MiND (PDF)


Vyvěšeno dne:

Sňato dne: