Předsedkyně svazu obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává Shromáždění starostů, které se uskuteční 11. 9. 2023 od 09 hod. na obecním úřadě ve Vacenovicích.

Pozvánka na shromáždění starostů MiND (PDF)


Vyvěšeno dne:

Sňato dne: