Předsedkyně svazu obcí Mikroregion Nový Dvůr svolává Shromáždění starostů, které se uskuteční 2. 2. 2024 v 8:30 hod. na obecním úřadě ve Vacenovicích.

Pozvánka na shromáždění starostů MiND (PDF)

 

Vyvěšeno dne:

Sňato dne: