Hodování pokračuje a v Ratíškovicích to bude od 12. do 15.10.2018! Stárka aj stárek už sú nachystaní...